L'Ajuntament publica una línia de subvencions destinada a famílies amb infants inscrits a l'escola d'estiu

21-Juliol-2020

L'objecte d'aquesta convocatòria és contribuir amb les despeses que les famílies hauran d'assumir per a la participació dels seus fills i filles a l'escola d'estiu de Sineu, amb la finalitat de pal·liar els efectes econòmics ocasionats per la Covid-19 i així fomentar la participació en activitats de lleure adreçades a infants i joves, amb la finalitat d'afavorir la participació social, la diversió, l'aprenentatge de valors, la millora de les capacitats físiques i la salut.

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions les persones físiques que reuneixin els següents requisits:

a) Tenir a càrrec seu nins i nines inscrits i que participin en l'escola d'estiu de Sineu.
b) Que el pare/mare/tutor o el nin/nina estiguin empadronats en el municipi de Sineu.
c) No haver sol·licitat i/o rebut ajudes o subvencions de l'Ajuntament de Sineu o de qualsevol altra administració (Consell de Mallorca o Govern de les Illes Balears) per assistir a l'escola d'estiu durant l'any 2020.

A continuació podeu consultar tots els detalls de la convocatoria i descarregar el model de sol·licitud. Les sol·licituds, dirigides al Batle, es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament de Sineu. El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia de la publicació de les presents bases en el BOIB fins dia 31 d’agost de 2020.