L’Ajuntament publica els plecs per a la prestació del servei d’Escola d’Estiu 2020

02-Juny-2020
S’oferirà entre el 22 de juny i el 31 d’agost, inicialment, i estarà adreçada a infants i joves d’entre 4 i 16 anys

L’Ajuntament de Sineu pretén oferir a les famílies del municipi un servei d’escola d’estiu que permeti la conciliació familiar i laboral i, al mateix temps, permeti l’esbarjo dels més joves malgrat el context actual. La voluntat de l’Ajuntament és que s’ofereixi aquest servei entre el 22 de juny i el 31 d’agost de 2020, podent-se prorrogar fins al 15 de setembre, si les circumstàncies així ho aconsellen. L’Escola d’estiu estarà adreçada a infants i joves de 4 a 16 anys.

Per tal de fomentar la transparència i la concurrència de totes les empreses i particulars interessats en oferir aquest servei, s’ha publicat al portal de contractació i a la seu electrònica de l’Ajuntament un expedient que conté les clàusules administratives i els annexos necessaris que regulen la presentació d’ofertes per a la gestió d’aquest servei. L’objecte del plec és la contractació promoguda per l’Ajuntament de Sineu del contracte de concessió del servei públic d’Escola d’estiu 2020, consistents en un recurs educatiu, cultural i d’oci per gaudir del temps de lleure durant les vacances escolars, afavorir la participació social, la diversió, la formació, l’aprenentatge de valors, el descans i les relacions de les persones participants, en execució d’un projecte educatiu.

Respecte als criteris d’adjudicació, es valorarà el projecte tècnic, l’oferta econòmica i les millores que les empreses o particulars aspirants puguin oferir. Un comitè d’experts format pel director CEIP Rodamilans, un membre de l’equip directiu del CEIP Rodamilans i la directora de l’EEI Sa Rota serà l’encarregat de valorar els projectes presentats.

El termini de presentació de projectes finalitza dia 10 de juny, a les 23.59 hores; es poden presentar ofertes de forma presencial, a les oficines municipals, o bé a través de la seu electrònica. Tota la documentació resta disponible al perfil del contractant.

Es poden resoldre tots els dubtes relacionats amb aquesta contractació per via telefónica al 971 520027.