A04 Model comunicació prèvia d'obres per activitats que no requereixen projecte