Feina i Formació

21-Gener-2020
Procediment selectiu per a cobrir un lloc de feina de treballador/a social

Convocatòria, bases i resolució d'alcaldia amb el llistat provisional d'admesos i exclosos.

18-Juliol-2019
Procés selectiu per a la funcionarització de personal laboral fix C1

Actualitzat dia 11/10/2019 amb el nomenament funcionari de carrera C1.

18-Juliol-2019
Procés selectiu per a la funcionarització de personal laboral fix C2

Actualitzat dia 11/10/2019 amb el nomenament funcionari de carrera C2.

18-Juliol-2019
Procés selectiu per a cobertura d'una plaça de peó

Actualitzat dia 12/03/2020 amb el resultat de la prova pràctica.

16-Juliol-2019
Procés selectiu concurs oposició 1 plaça de personal serveis múltiples "electricista"
Actualitzat dia 19/07/2019 amb el decret d'ampliació.
12-Juliol-2019
Convocatòria promoció interna plaça encarregat de brigada
Actualitzat dia 18/07/2019 amb la correcció decret llistat provisional admesos i exclosos.
17-Maig-2019
Convocatòria promoció interna plaça Bibliotecari/a- Arxiver/a
Actualitzat dia 04/07/2019 amb el Decret llistat provisional admesos i exclosos.
08-Novembre-2018
Convocatòria d’una plaça de Policia Local
Actualitzat dia 12/02/2019 amb el BOIB nº18 de 9/2/19. Aprovació relació aspirants Policia Local.
12-Març-2018
Borsí d'auxiliar administratiu interí
Actualitzat dia 11/07/2018 amb la relació definitiva puntuació.
21-Gener-2016
Plaça de l'EEI Sa Rota
Baremació del procés selectiu.
11-Gener-2016
Oferta de feina Escoleta Sa Rota
Provisió d'una plaça d'educador/a a mitja jornada, amb caràcter d’urgència, a l'escoleta "Sa Rota" de Sineu per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal a partir del 18 de gener de 2016, aproximadament per 6 mesos.