Publicades les puntuacions de la convocatòria de subvencions 2019

21-Febrer-2020
Es pot comprovar el resultat de les ponderacions als documents adjunts
L’Ajuntament de Sineu publica el resultat de la baremació de l’atorgament de subvencions a associacions socioculturals i clubs esportius del municipi, d’acord amb l’ordenança reguladora publicada al BOIB número 150 de 6 d’octubre de 2017. L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per tal de donar suport a les associacions i clubs en el desenvolupament d’activitats i programes de promoció i animació sociocultural amb la finalitat de dinamitzar la vida cultural, estimular i promoure l’associacionisme, la participació social en l’àmbit comunitari, així com el foment de la pràctica esportiva. Des del servei de Comptabilitat s'està procedint a l'ingrés a compte de les quantitats establertes. Podeu comprovar les baremacions als documents adjunts.