Obert el període de pagament voluntari de tributs de l’Ajuntament de Sineu

02-Octubre-2019

Aquest termini comprèn l’IBI, l’IAE, l’impost de vehicles de tracció mecànica i les taxes municipals.

L’Ajuntament de Sineu obre el termini voluntari de pagaments de tributs municipals, que inclou els imposts de béns immobles, vehicles de tracció mecànica i activitats econòmiques; i les taxes de guals d’estacionament, cementiri i de recollida de fems i residus sòlids urbans.

Aquest període s’allarga entre l’1 d’octubre i el 2 de desembre de 2019. D’acord amb l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) no es remeten avisos de pagament en format paper, però es podran consultar, abonar o imprimir els tributs mitjançant el carter virtual de la pàgina web de l’ATIB; es pot accedir a aquesta eina en línia emprant el número de DNI/NIF i el codi de contribuent.

Com a alternativa, els dies 10 i 11 d’octubre podreu assistir les oficines municipals, essent atesos per personal de l’agència tributària. Per fer ús d’aquest servei és imprescindible demanar cita prèvia al propi Ajuntament. Així mateix, podeu obtenir aquest servei a les oficines de l’ATIB.

Els contribuents que tinguin domiciliats els seus tributs municipals els tindran carregats a compte a partir del dia 14 de novembre.