L’Ajuntament de Sineu aprova el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima

02-Octubre-2019

La iniciativa fou aprovada amb el suport de tots els grups polítics amb representació municipal.

El passat 30 de setembre el ple de l’Ajuntament de Sineu va aprovar per unanimitat el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) conforme als compromisos adquirits amb la seva adhesió voluntària al pacte de batles i batlesses pel clima i l’energia.

Aquest és un mecanisme per implicar a totes les administracions locals europees en l'adopció de mesures per afavorir l’estalvi energètic i les energies renovables. Els Ajuntaments signants, assumeixen el compromís de reduir com a mínim un 40% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle l’any 2030 respecte a 2005 i l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

En el pla s'inclouen vint-i-sis actuacions que permetran reduir 7.346 tones de CO2 del municipi i assolir l’objectiu de reducció del 40,43% de les seves emissions per l'any 2030. La majoria de les actuacions es dirigeixen principalment a reduir el consum energètic derivat de l’activitat de l'Ajuntament, però també al consum energètic d’altres sectors inclosos en el PAESC: domèstic, serveis, transport i gestió de residus.

Per altra banda, el pla també contempla sis actuacions d’adaptació al canvi climàtic que estan vinculades amb els següents sectors: edificis, energia, aigua, agricultura i sector forestal, medi ambient i biodiversitat, salut, protecció civil i turisme. Amb aquestes actuacions, Sineu incrementarà la seva resiliència davant dels diferents riscos i impactes causats pel canvi climàtic.