Convocatòria d’una plaça de Policia Local

08-Novembre-2018
Actualitzat dia 12/02/2019 amb el BOIB nº18 de 9/2/19. Aprovació relació aspirants Policia Local.