Cobriment de la vacant del lloc de treball 2 d’Administratiu/va d’Intervenció i Tresoreria

21-Octubre-2019

Anunci de la convocatòria.