Campanya de bonificació de la taxa de recollida de residus

04-Febrer-2020

L’Ajuntament reobre el termini d’inscripció al programa d’Inspecció Tècnica de Residus, que finalitza dia 28 de febrer de 2020.

La Regidoria de Món Rural i Medi Ambient de l’Ajuntament de Sineu convoca un segon període d’inscripció al programa d’Inspecció Tècnica de Residus (ITR).

Aquesta iniciativa permet als contribuents de Sineu bonificar-se seixanta euros en la taxa de recollida, tractament i eliminació de residus urbans, d’acord amb l’Ordenança Fiscal corresponent, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) del 26 de gener de 2019. Aquesta iniciativa també s’estén a locals comercials, industrials i immobles a sòl rústic.

Les persones interessades han d’emplenar el formulari d’inscripció i permetre que el personal tècnic corresponent revisi la classificació del fems (vidre, paper, envasos, matèria orgànica i rebuig). Així mateix, adjunta a la sol·licitud, s’ha d’entregar una fotocòpia del darrer rebut de fems, on figuren les referències cadastral i bancària. La data límit per presentar aquesta sol·licitud és el 28 de febrer de 2020.

Si el resultat de la inspecció és positiu la taxa es veurà reduïda a 120 euros anuals.