Aprovat el pressupost municipal: 3.152.100,46 euros

30-Març-2021
Durant el ple s’anuncià la suspensió, un any més, de la taxa d’ocupació de via pública, la baixada de la taxa de fems i un fons d’ajudes directes pels sectors productius locals

L'Ajuntament de Sineu va aprovar anit passada, en sessió de ple ordinari, el pressupost de la corporació local per l’any 2021. Els comptes municipals pugen a un total de 3.152.100,46 euros; quasi 242 mil euros més respecte a l’exercici econòmic anterior. 

Respecte a les despeses, el 38,6% està assignat a personal; el 30,4 per cent a despeses corrents en béns i serveis; el 24,5% a inversions; el 5,1 per cent a transferències corrents; i el 0,07 per cent a despeses financeres. No es destina despesa a passius financers. 

Augmenten les partides destinades a ajudes socials; promoció del comerç, el turisme i les petites i mitjanes empreses; mobilitat i seguretat ciutadana; habitatge i urbanisme; benestar comunitari i sanitat; i les partides destinades a serveis de caràcter general. Per altra banda, es redueixen les dotacions de medi ambient; inversió a centres docents; cultura; festes populars i esports. 

Els comptes municipals van ser aprovats amb els vots favorables de l’equip de govern (PP i C’s), amb l’abstenció del Partit Socialista (PSOE) i els vots en contra de Gent per Sineu (GxS). 

    Mesures fiscals

Durant el ple, a iniciativa de l’equip de govern, es va votar per torn d’urgència la suspensió de la taxa d’ocupació de via pública destinada a comerços de restauració. Un any més els establiments dedicats a l’hostaleria no hauran d’abonar aquest tipus impositiu per mantenir les seves terrasses. Aquesta mesura fiscal se suma a la disminució generalitzada de la taxa de recollida de fems, que es baixarà durant el 2021 un 5% a les famílies i particulars i un 10% als comerços del poble.

A més d’això, s’anuncià que en pròximes dates es publicarà una convocatòria municipal per atorgar ajudes directes als sectors productius del poble, valorada en 90.000 euros. Aquestes noves ajudes es configuraran amb un fons mixt participat a parts iguals pel Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Sineu.

    Mocions

En la recta final de la sessió es van debatre i votar dues mocions presentades per diversos grups de la corporació. 
Per una banda, a iniciativa de l’equip de govern, l’Ajuntament s’adherí a les plataformes SOS Turisme i SOS Esports amb sis vots a favor (PP i C’s) i cinc en contra (GxS i PSOE).

I per l’altra, a iniciativa de GxS, es va tractar una moció de la Plataforma per la Llengua sobre la unitat del català. La moció va comptar amb tres vots a favor (GxS) i set abstencions (C’s, PSOE i PP).