Aprovat el pressupost de 2020 per un valor de 2.910.231,05 euros

09-Abril-2020
Per primera vegada s'ha celebrat un ple per via telemàtica

L'Ajuntament de Sineu ha celebrat avui un ple extraordinari per sotmetre a consideració de la corporació local el pressupost i una dedicació parcial.

Cal destacar que respecte a l'exercici econòmic anterior, el pressupost de 2020 compta amb un increment de poc més de 85 mil euros. Aquest 3,02% més que disposarà l'administració local gràcies l'increment de l'import de participació en els tributs estatals, la recaptació de taxes i els imposts indirectes.

Pel que fa a les despeses, el 38,37 per cent del pressupost està assignat a personal; el 37% a despeses corrents en béns i serveis; el 18,40 per cent a inversions; el 5,39% a transferències corrents; i el 0,07 per cent a despeses financeres. No es destina despesa a passius financers. El pressupost s'ha aprovat amb sis vots a favor de la coalició PP-C's, quatre vots en contra de GxS i una abstenció per part del PSOE.

Durant el ple, el batle ha informat als grups polítics sobre el dia a dia de l'Ajuntament a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. Tomeu Mulet ha informat que es proposarà una bateria de mesures addicionals i extraordinàries, un cop finalitzi l'estat d'Alarma i es pugui valorar en quina situació queda la hisenda local després de les decisions que adoptin els governs central i autonòmic. 

El plenari també ha aprovat la dedicació parcial del primer tinent de batle d'Urbanisme i Infraestructures, que ascendeix a catorze pagues de 785 euros bruts. Aquesta dedicació de Pere Joan Jaume serà efectiva a partir del 21 d'abril i no comptarà amb efectes retroactius des de l'inici de la legislatura. Aquesta dedicació parcial s'ha aprovat amb sis vots a favor de l'equip de govern i cinc en contra, de GxS i PSOE. 

     Plenari a distància

Per primera vegada en la història el plenari s'ha desenvolupat per via telemàtica a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

La trobada s'ha realitzat a les 12 hores, amb la normal assistència i participació de la secretària-interventora, mitjançant el programa de videoconferències Zoom.