A07 Sol·licitud de llicència d'activitat permanent amb obra major