A06 Sol·licitud de llicència d'activitat permanent major o d'infraestructures comuns sense llicencia