A05 Certificació amb memòria tècnica i fitxa resum d'activitats permanents innòcues