A02 Model declaració responsable-activitats MENORS (exemptes de llicència)