A01 Model declaració responsable-activitat INNÒCUES (exemptes de llicència d'obra)