CURSOS, CONFERENCIAS Y TALLERES > Conferencias y charlas

Conferència Universitat Oberta a Majors

Conferència Universitat Oberta a Majors
«Música: el poder educatiu del cant coral»
Senyor Joan Company, director de la Coral de la Universitat de les Illes Balears
LugarSala d’actes de la biblioteca, c/ de Sant Francesc, 10. Sineu
El 30 de mayo

  a las  19:00 h.

Bookmark and Share