CURSOS, CONFERENCIAS Y TALLERES > Conferencias y charlas

Conferència Universitat Oberta a Majors

Conferència Universitat Oberta a Majors
«Agricultura ecològica: com podem controlar les plagues i afavorir les abelles?»
Doctora Maria del Mar Leza, professora del Departament de Biologia
LugarSala d’actes de la biblioteca, c/ de Sant Francesc, 10. Sineu
El 23 de mayo

  a las  19:00 h.

Bookmark and Share