CURSOS, CONFERENCIAS Y TALLERES > Conferencias y charlas

Conferència Universitat Oberta a Majors

Conferència Universitat Oberta a Majors
«Com es pot ocupar satisfactòriament el temps lliure»
Senyor Mariano Sbert, professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
LugarSala d’actes de la biblioteca, c/ de Sant Francesc, 10. Sineu
El 16 de mayo

  a las  19:00 h.

Bookmark and Share